Menu

Binnen Protocol 1 juli 2020

TYR Boxing handhaaft het protocol van NOC * NSF. Met dit protocol wilt TYR Boxing haar leden richting geven hoe te handelen als men gaat trainen in de boksschool. Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen.
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;


>>Voor het trainen verplicht gezondheidscheck

• meld je tijdig aan voor de sportactiviteit via de app Pay n Plan;
• Alleen aangemelde gezonde sporters krijgen toegang om te sporten;
• Voor en na de training moet men 1,5 meter houden;
• douches zijn open. Blijf niet langer als het moet;
• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• kom in sportkleding naar de sportlocatie;
• neem een grote badhandoek mee;
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis als je niet gaat douchen;
• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. TYR Boxing leent geen materialen uit. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
• was je handen met water en zeep (min 20 sec) of met handgel voor en na bezoek sportlocatie;
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• alle ramen en deuren staan open voor maximale ventilatie;
• blijf op 1,5 afstand als je klaar bent met trainen en blijf niet te lang binnen hangen.

Informatiebronnen
• Protocol en richtlijn Nederlandse Boksbond
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-

POSTERS SPORTER HR

POSTERS OUDERS HR